potlood-getallen

Fiscaal recht

SVZ advocaten uit Haarlem is gespecialiseerd in fiscaal recht. De dienstverlening van een advocaat fiscaal recht ziet onder andere op het verlenen van bijstand bij geschillen over belastingaanslagen, fiscale boetes en belastingschulden. SVZ advocaten heeft ervaring met procedures op fiscaal gebied. Wij werken veel met fiscale wetten en beleidsregels, en beschikken over de nodige financiële kennis zodat wij u uitstekend kunnen bijstaan in fiscale procedures en bij geschillen met de Belastingdienst. Als fiscaal advocaat passen wij de complexe regels van het fiscale procesrecht toe in procedures. Het fiscale procesrecht ziet onder meer op de termijnen, bewijslastverdeling en regels van goede procesorde in een gerechtelijke procedure. SVZ advocaten kan u onder meer bijstaan bij fiscale geschillen met de Belastingdienst over de invordering van belastingschulden, boekenonderzoeken, fiscale bestuurdersaansprakelijkheid en bezwaar- en beroepsprocedures over belastingaanslagen.

Fiscaal advocaat

Onze specialisten belastingrecht kunnen u ook in spoedeisende situaties ondersteunen om (alsnog) te voldoen aan uw administratieve en fiscale verplichtingen zodat (verdere) boetes en hoge aanslagen voorkomen kunnen worden. Als advocaat fiscaal recht hebben wij een geheimhoudingsplicht over uw zaak en een verschoningsrecht. Het verschoningsrecht betekent dat de advocaat belastingrecht die als getuige wordt opgeroepen in uw rechtszaak bevoegd is om te weigeren antwoord te geven op vragen die door een rechter aan hem of haar worden gesteld over uw fiscale zaak. Hierdoor kan SVZ advocaten op het gebied van het belastingrecht uw belangen optimaal behartigen en uw rechtspositie beschermen.

Wat kan SVZ Advocaten voor u betekenen op fiscaal gebied?

Fiscaal advies

Advisering van ondernemers en particulieren over fiscale zaken, waaronder:

  • Aankoop, verkoop of oprichting onderneming;
  • Fiscale aspecten ondernemingsvorm;
  • Aftrekposten, ondernemingsfaciliteiten en fiscale subsidies;
  • Afschrijven, investeren en doorschuiven boekwinsten;
  • Inrichten van administratie en aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
  • Fiscale aspecten geldleningen/rekening-couranten met gelieerde vennootschappen;
  • Fiscale aspecten echtscheiding en/of verbreken samenleving.

Belastingschulden

Indien u te maken heeft met problematische belastingschulden en invordering door de Belastingdienst kan een fiscaal advocaat van SVZ advocaten het volgende voor u betekenen.

Boekenonderzoek

Indien u geconfronteerd wordt met een boekenonderzoek door de Belastingdienst kunnen wij het volgende voor u betekenen.

Bezwaar en beroep

Indien u het niet eens bent met een belastingaanslag  staan wij u graag bij met het voeren van onderhandelingen met de Belastingdienst. Indien geen overeenstemming wordt bereikt kunnen wij het volgende voor u betekenen.

  • Het maken van bezwaar tegen een belastingaanslag;
  • Onze fiscaal jurist kan ook beroep instellen bij de belastingrechter of hoger beroep bij het gerechtshof of in cassatie gaan bij Hoge Raad.

Bent u op zoek naar een fiscaal recht advocaat? Neem contact op met SVZ advocaten. Dit kan via het e-mailadres [email protected] of het telefoonnummer 023-3034318.

 

Wij zijn onder andere actief in de regio:

 

Meer lezen