potlood-getallen

Fiscaal recht

Heeft u een geschil met de Belastingdienst of FIOD of het OM inzake een verdenking van fiscale fraude? SVZ advocaten uit Haarlem is gespecialiseerd in fiscaal recht. Wij komen op voor uw belangen.

Dit betekent dat wij voor u bezwaarprocedures kunnen voeren bij geschillen over aanslagen inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting. Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij beroepsprocedures bij de rechtbank of bij het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof. Ook kunnen wij u bijstaan indien uw onderneming geconfronteerd wordt met een boekenonderzoek.

Als advocaat fiscaal recht procederen wij over belastingaanslagen, fiscale boetes en tegen de invordering belastingschulden. SVZ advocaten heeft ervaring met procedures op fiscaal gebied. Als fiscaal advocaat passen wij de complexe regels toe binnen het fiscale procesrecht in procedures. Het fiscale procesrecht ziet onder meer op de termijnen, bewijslastverdeling en regels omtrent goede procesorde in een gerechtelijke procedure. SVZ advocaten kan u onder meer bijstaan bij fiscale geschillen tussen u en de Belastingdienst over de invordering van belastingschulden, boekenonderzoeken, fiscale bestuurdersaansprakelijkheid en bezwaar- en beroepsprocedures over belastingaanslagen. Wij werken altijd naar de beste uitkomst toe in nauw overleg met onze cliënt. Neem direct contact op via [email protected] voor meer informatie of een geheel vrijblijvende bespreking.

Fiscaal advocaat

Onze specialisten belastingrecht kunnen u ook in spoedeisende situaties ondersteunen om (alsnog) te voldoen aan uw administratieve en fiscale verplichtingen zodat (verdere) boetes en hoge aanslagen voorkomen kunnen worden. Als advocaat fiscaal recht hebben wij een geheimhoudingsplicht over uw zaak en een verschoningsrecht. Het verschoningsrecht betekent dat de advocaat belastingrecht die als getuige wordt opgeroepen in uw rechtszaak bevoegd is om te weigeren antwoord te geven op vragen die de rechter aan hem of haar stelt over uw fiscale zaak. Hierdoor kan SVZ advocaten op het gebied van het belastingrecht uw belangen optimaal behartigen en uw rechtspositie beschermen.

Wat kan SVZ Advocaten voor u betekenen op fiscaal gebied?

Advocaat nodig bij verdenking fiscale fraude?

De Belastingdienst en FIOD hebben vergaande bevoegdheden en onderzoeksmogelijkheden. Bij een verdenking van fiscale fraude is het van groot belang dat u wordt bijgestaan door een advocaat met fiscale kennis. Fiscale fraude kan leiden tot hoge navorderingsaanslagen en naheffingsaanslagen. Ook kan sprake zijn van vergrijpboetes en/of strafrechtelijke vervolging.

Het is belangrijk dat u op de hoogte van uw rechten en plichten tijdens onderzoeken en verhoren. In sommige gevallen is het van belang om tegenbewijs te leveren, in andere gevallen is het verstandig om een beroep te doen op uw zwijgrecht. Niet altijd is het inhoudelijke (fiscale) standpunt van de Belastingdienst en/of FIOD juist. SVZ advocaten kan u bijstaan en adviseren  bij verdenking van fiscale fraude.

Advocaat nodig bij belastingschulden?

Indien u te maken heeft met problematische belastingschulden en invordering door de Belastingdienst kan een fiscaal advocaat van SVZ advocaten het volgende voor u betekenen.

Boekenonderzoek

Bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst kunnen wij het volgende voor u betekenen.

Bezwaar en beroep tegen Belastingdienst

Indien u het niet eens bent met een belastingaanslag  staan wij u graag bij met het voeren van onderhandelingen met de Belastingdienst. Indien geen overeenstemming wordt bereikt kunnen wij het volgende voor u betekenen.

  • Het maken van bezwaar tegen een belastingaanslag;
  • Onze fiscaal jurist kan ook beroep instellen bij de belastingrechter of hoger beroep bij het gerechtshof of in cassatie gaan bij Hoge Raad.

Bent u op zoek naar een fiscaal recht advocaat? Neem contact op met SVZ advocaten. Dit kan via het e-mailadres info@svz-advocaten of het telefoonnummer 023-3034318.

 

Wij zijn onder andere actief in de regio:

 

Meer lezen