Haarlem

Disclaimer

Fijn dat u onze website bezoekt. Wij delen op onze website graag informatie over juridische en fiscale onderwerpen. Dit betreft slechts algemene informatie en kan niet worden beschouwd als juridisch of fiscaal advies. Bij het opstellen van de teksten hebben wij immers geen rekening kunnen houden met uw specifieke situatie. Alhoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, staat SVZ advocaten er niet voor in dat deze informatie altijd correct of volledig of volledig actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor om informatie op deze website aan te passen of te verwijderen zonder u vooraf daarover te informeren.

SVZ advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden in de informatie op deze website en/of voortvloeiende uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van deze website, uw gebruik van informatie op deze website, of uw gebruik van andere websites die u bezoekt met behulp van links op deze website. Verwijzingen (via links) naar websites die niet door SVZ advocaten worden beheerd zijn slechts informatief bedoeld. SVZ advocaten staat in geen geval in voor de inhoud van die websites en/of voor de correctheid of volledigheid van de informatie die op die websites wordt aangeboden. Het is daarom altijd raadzaam bij een juridische vraag contact met SVZ advocaten op te nemen.

SVZ advocaten en/of onze (eventuele) licentiegevers zijn uitsluitend rechthebbende(n) op alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die rusten op (de inhoud van) deze website. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SVZ advocaten (de inhoud van) deze website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan strikt noodzakelijk is voor het kunnen gebruiken van deze website in overeenstemming met deze disclaimer. Dit betekent dat de informatie op deze website auteursrechtelijk is beschermd. Het is daarom verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van SVZ advocaten de op deze website aangeboden informatie (al dan niet tegen betaling) te vermenigvuldigen of te verspreiden.