Haarlem

Privacybeleid

De maatschap SVZ advocaten, gevestigd te Haarlem aan het Florapark 7, vindt privacy erg belangrijk. Wij respecteren de privacy van onze cliënten, van de bezoekers van onze website en van anderen van en over wie wij informatie ontvangen.

Verwerking van persoonlijke gegevens (‘persoonsgegevens’) gebeurt dan ook in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit  privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we via onze website en diensten verwerken. Ook leggen we uit voor welke doeleinden we persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe lang we ze opslaan. Ook leggen wij uit wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Doel en grondslag voor het verwerken van gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van de juridische diensten waarvoor wij worden ingeschakeld.
 • Om te voldoen aan administratieve verplichtingen die de wet en toezichthouders aan ons stellen.
 • In het kader van sollicitaties, trainingen en evenementen.
 • Voor marketing- en relatiebeheer doeleinden, waaronder de website van ons kantoor.

Voor de hiervoor genoemde verwerkingen van gegevens bestaan de volgende grondslagen:

 • Wettelijke plicht ( o.a. factuurgegevens);
 • Uitvoering van de overeenkomst van opdracht (alle gegevens die wij hiervoor nodig hebben, bijvoorbeeld contactgegevens, factuurgegevens, bankgegevens en alle gegevens die onze cliënt ons heeft gegeven);
 • Gerechtvaardigd belang (beoordelen geschiktheid bij vacatures);
 • Toestemming (bij gevoelige persoonsgegevens of het versturen van nieuwsbrieven).

Partijen die uw persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen

Voor de uitvoering van onze dienstverlening werken we samen met derde partijen. Deze partijen verrichten diverse diensten voor ons op het gebied van gegevensopslag, beveiliging, CRM, e-mailbeheer, communicatie, boekhouding en facturatie. Uiteraard hebben deze partijen alleen toegang tot deze persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun dienstverlening.

Uw persoonsgegevens kunnen aan de volgende organisaties worden doorgegeven:

 • Gerechtelijke instanties;
 • Advocaat van de wederpartij;
 • Toezichthouders;
 • Derde partijen die IT- en/of financiële diensten verlenen aan SVZ advocaten en met wie SVZ advocaten een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de uitvoering van een juridische opdracht  worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht. Dit is tot maximaal 20 jaar nadat de samenwerking is geëindigd, tenzij er een wettelijke plicht is om de gegevens langer te bewaren.

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van een sollicitatie, training of evenement worden bewaard voor de duur van deze activiteiten en vier weken hierna, tenzij de sollicitant ons toestemming geeft de gegevens langer te bewaren.

Persoonsgegevens van bezoekers op de website die het contactformulier invullen worden vier weken bewaard tenzij met de bezoeker een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, in welk geval de wettelijke bewaarplicht geldt.

Overige persoonsgegevens worden bewaard voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Uw rechten

Op basis van de wet heeft u in bepaalde gevallen het recht op:

 • Inzage in alle persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen;
 • Correctie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens zodat fouten of onjuistheden kunnen worden hersteld;
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Intrekking van uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval u van mening mocht zijn dat de bepalingen van deze verklaring of van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet wordt nageleefd;
 • Het maken van bezwaar tegen het registreren van uw persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van een of meer van bovenstaande rechten of vragen/opmerkingen hierover kunt u contact op nemen met een van onze medewerkers via [email protected], op 023- 303 4318 of per post naar het adres Florapark 7, 2012 HK in Haarlem.

Voor het maken van bezwaar kunt een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Dit is mr. N.R. Schaap ([email protected] U ontvangt binnen vier weken een schriftelijke beslissing op uw bezwaar.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij treffen alle beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om inbreuk op uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Indien wij gebruik maken van derde partijen die gegevens voor ons verwerken, sluiten wij met hen een separate overeenkomst waarin de derde moet garanderen passende en organisatorische maatregelen te nemen voor het beveiligen van uw gegevens.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor eenzijdig wijzigingen door te voeren in onderhavig privacybeleid. De laatste versie van ons privacybeleid is te vinden op onze website.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.