procesrecht

Procesrecht

De advocaten van SVZ advocaten hebben door jarenlange ervaring met verschillende procedures grote kennis van het civiele en fiscale procesrecht. Of het nu gaat om een algemene procedure bij de rechtbank of een meer specialistische rechtszaak bij SVZ advocaten bent u aan het juiste adres. Door onze kennis van het procesrecht procederen wij in civiele zaken bij de rechtbank en in hoger beroep bij het gerechtshof. Ook meer specialistische zaken zoals procedures bij de Ondernemingskamer worden door onze advocaten gevoerd. In fiscale zaken voeren wij bezwaar- en beroepsprocedures conform de regels van het fiscale procesrecht. Het procesrecht omvat alle regels omtrent gerechtelijke procedures: de wijze van procederen, de wijze van het aanhangig maken van een geschil, de termijnen, de eisen die aan processtukken worden gesteld en de regels van bewijsrecht.

Bewijsregels

SVZ advocaten dient processtukken in bij de juiste rechtbank en houdt voor u de geldende termijnen in de gaten. Daarbij komt dat SVZ advocaten op de hoogte is van de regels van het bewijsrecht. Voor toewijzing van een vordering dient het nodige gesteld en bewezen te worden. Dit is onder andere vastgelegd in artikel 150 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Binnen het vakgebied procesrecht is het daarom van belang dat telkens geanalyseerd wordt welk bewijs moet worden aangeleverd. Het bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit schriftelijke documenten en ondertekende verklaringen, maar onder omstandigheden kunnen ook getuigen gehoord worden.

Bevoegdheid rechtbank binnen het procesrecht

In zaken bij de civiele rechter hangt het af van de aard en het financiële belang van de zaak welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een geschil. De kantonrechter behandelt geschillen betreffende geldvorderingen tot € 25.000 en alle arbeidsrechtelijke geschillen, huurgeschillen en geschillen betreffende consumentenkoop. Overige geschillen moeten op grond van het procesrecht bij de rechtbank worden ingediend. Bij de kantonrechter is de vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht, bij de rechtbank wel. Maar ook bij de kantonrechter is het verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat.

In het procesrecht hebben we met de volgende begrippen te maken:

In het procesrecht hebben we onder andere met de volgende begrippen te maken:

Meer lezen