Advocaten Haarlem

Kenmerken kort geding procedure

In een kort geding procedure wordt relatief snel uitspraak gedaan. Een gewone civiele procedure (“de bodemprocedure”) kan lang duren. Een jaar of langer is daarin meer regel dan uitzondering. Een kort geding procedure kan uitkomst bieden bij een geschil waarbij niet op de uitkomst van een (langdurige) bodemprocedure kan worden gewacht. Denk aan een producent die niet meer wil leveren, of iemand die niet wil dat een bepaald artikel in de krant wordt gepubliceerd of het afdwingen van een verbod om een gebouw te ontruimen. Bij een kort geding procedure gaat het er dus om dat een spoedeisend karakter vereist is. Een rechter in kort geding heet een voorzieningenrechter. Een voorzieningenrechter kan in principe alleen “voorlopige voorzieningen” treffen zoals een verbod of een gebod om iets te doen of na te laten. Onder omstandigheden kan ook een (voorschot op) een geldvordering worden toegewezen.

Verloop procedure kort geding

De eiser in een kort geding procedure stuurt een concept van de dagvaarding eerst aan de rechter, om de rechter te vragen een datum te bepalen voor een zitting. De zitting zal ongeveer binnen vier tot zes weken worden ingepland. Is er meer spoed, omdat bijvoorbeeld een nieuwsuitzending van diezelfde avond nog voorkomen dient te worden, dan zal de rechter daaraan meewerken en kan desnoods op dezelfde dag een zitting plaatsvinden.

De eiser in kort geding moet in de meeste gevallen een advocaat in de arm nemen. Een gedaagde partij hoeft dat niet, tenzij hij een tegenvordering wil indienen. De advocaten van partijen lichten mondeling hun standpunt tijdens de zitting toe, de gedaagde heeft vooraf dus veelal geen schriftelijk verweer ingediend en zal zich extra goed op de zitting moeten voorbereiden. Het kan dus ook indien de gedaagde geen tegenvordering wil indienen heel verstandig zijn toch een advocaat in te schakelen.

Uitspraak

De voorzieningenrechter neemt snel een beslissing, vaak binnen twee weken, maar soms nog dezelfde dag. Dit is een voorlopige uitspraak. Hierna kunnen de partijen alsnog naar de rechtbank voor een bodemprocedure, maar dat komt relatief weinig voor. Meestal leggen partijen zich bij de uitspraak in kort geding neer. Als een partij zijn volledige schade vergoed willen zien, dan zal hij wel een bodemprocedure moeten starten. Tegen een kort geding vonnis staat net als een vonnis in een bodemprocedure hoger beroep open. Op onze website kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden van een kort geding procedure om schade voor uw onderneming te voorkomen.