Trappen

Bodemprocedure

Een bodemprocedure kan worden onderscheiden van een kort geding procedure of een procedure voorlopige voorzieningen. In een bodemzaak is ruimte voor meerdere schriftelijke rondes en worden hoge eisen gesteld aan het bewijs van stellingen. In een kort geding procedure of een procedure voorlopige voorzieningen gaat het daarentegen om spoedeisende gevallen waarbij snel een beslissing moet worden genomen. Bij een kort geding procedure gaat het om een veroordeling om te geven, te doen of na te laten, meestal in de vorm van een bevel of verbod. Anders dan in een kort geding procedure kan in een bodemprocedure ook een oordeel gegeven worden over de rechtspositie van partijen. Zo kan worden vastgesteld of sprake is van een onrechtmatige daad of dat een overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.

Verloop bodemprocedure

Nadat een dagvaarding of verzoekschrift is opgesteld wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank. Bij de rechtbank wordt een nadere datum bepaald waarop de gedaagde een conclusie van antwoord (verweerschrift) kan indienen. De gedaagde kan eventueel ook een tegenvordering (“eis in reconventie”) instellen. De woonplaats van de gedaagde bepaalt veelal welke rechtbank de zaak in behandeling gaat nemen. Het kan ook zijn dat partijen in een overeenkomst, waaronder ook de algemene voorwaarden worden verstaan, voor de bevoegdheid van een bepaalde rechter hebben gekozen.

In de meeste gevallen dient u bij bovengenoemde handelingen te worden bijgestaan door een advocaat. Dit stelt de rechtbank verplicht. Bovengenoemde schriftelijke stukken (“processtukken”) worden op basis van de informatie en stukken die u aan uw advocaat geeft door uw advocaat opgesteld en vervolgens door uw advocaat bij de rechtbank ingediend. U heeft geen advocaat nodig om te procederen bij de sector kanton van de rechtbank. Het kan natuurlijk wel verstandig zijn om een advocaat in te schakelen.

Een gemiddelde bodemprocedure loopt 6 tot 9 maanden voordat er een uitspraak wordt gedaan, maar soms kan een bodemprocedure meerdere jaren duren voordat er uitspraak wordt gedaan. Als dit niet kan worden afgewacht is er de mogelijkheid om een kort geding procedure te starten.