dagvaarding

Starten van procedure met dagvaarding of verzoekschrift

Civiele procedure kunnen gestart worden met een dagvaarding of verzoekschrift. In het burgerlijk recht kennen wij twee belangrijke soorten procedures: de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure. Verzoekschriftprocedures betreffen over het algemeen zaken betreffende het personen- en familierecht (bijvoorbeeld echtscheiding of alimentatie). Maar ook bijvoorbeeld het vragen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag vindt plaats met een verzoekschrift. De meeste andere zaken worden echter ingeleid met een dagvaarding. Deze procedure heet dan ook de dagvaardingsprocedure. In de dagvaardingsprocedure staan twee partijen tegenover elkaar: de eiser en de gedaagde. Ook bij een kort geding procedure dient een dagvaarding opgesteld te worden. De gedaagde wordt in deze procedure door de eiser gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen. In de dagvaarding staat wanneer de gedaagde moet verschijnen, bij welke rechter en welke locatie. De verzoekschriftprocedure lijkt in zeker opzicht op de dagvaardingsprocedure. In een verzoekschriftprocedure wordt in het verzoekschrift aan de de rechter gevraagd om een beslissing te nemen.

Inhoud dagvaarding/verzoekschrift

De dagvaarding dient te voldoen aan de wettelijke vereisten. Zo moeten op de juiste wijzen de namen en woonplaats van betrokken partijen verwerkt worden. Ook moeten in de dagvaarding bepaalde mededelingen verwerkt worden. Deze mededelingen zien bijvoorbeeld op de geldende termijnen voor de gedaagde partij, het griffierecht en of procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht is. Van groot belang is dat in de dagvaarding de gronden van de ingestelde eis zijn opgenomen en dat ook is ingegaan op de voor de procedure aangevoerde verweren en de gronden hiervan. Daarnaast dient ingegaan te worden op de bewijsmiddelen en getuigen. Veel van de genoemde eisen zijn vastgelegd in artikel 111 Rv. Uiteraard dient ook de hoofdvordering en nevenvordering opgenomen te worden. De nevenvorderingen zien bijvoorbeeld op de proceskostenveroordeling en de wettelijke rente. Voor procedures die worden gestart met een verzoekschrift geldt een vergelijkbare regeling met enkele kleine uitzonderingen.

Nietigheid van de dagvaarding

Indien de dagvaarding niet voldoet aan de wettelijke vereisten kan deze nietig zijn. Van nietigheid kan sprake zijn als niet is voldaan aan de regels met betrekking tot de inhoud van de dagvaarding, de dagvaardingstermijn of de wijze van betekening door deurwaarder. Hieruit blijkt dat het verstandig is om een deskundige in te schakelen voor het opstellen van de dagvaarding. Ook de deurwaarder zal bij betekening van de dagvaarding over het algemeen goed letten of voldaan is aan de formaliteiten. Neem contact op met SVZ advocaten voor meer informatie over het procesrecht.