bibliotheek

Boekhouding en facturen en verplichting jegens Belastingdienst

Ondernemers hebben een verplichting om op verzoek inzage te geven in de boekhouding en facturen aan de Belastingdienst. Op grond van artikel 47 AWR lid 1 sub b hebben ondernemers een passieve informatieplicht. Deze informatieplicht houdt onder meer in dat de onderneming de boekhouding en facturen aan de Belastingdienst ter inzage moet geven. Op grond van deze verplichting moet de ondernemer de Belastingdienst in de gelegenheid stellen om informatie ter verzamelen die van belang is voor de belastingheffing.

Grenzen aan verplichting tot verstrekken inzage in boekhouding en facturen

De Belastingdienst dient het initiatief te nemen bij het opvragen van de boekhouding en facturen van de ondernemer. Alleen de informatie die daadwerkelijk van belang is voor de heffing van belasting mag worden opgevraagd. De Belastingdienst dient bij het opvragen van de boekhouding en facturen zich redelijk op te stellen en de Belastingdienst mag niet in strijd handelen met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Er bestaan wettelijke grenzen aan de verplichting tot het geven van inzage in de boekhouding en facturen aan de Belastingdienst.

In welke gegevens dient inzage verstrekt te worden

Welke gegevens vallen onder de verplichting op grond van artikel 47 AWR lid 1 sub b? De wet spreekt over boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan. De ondernemer moet onder andere inzage verstrekken in de administratie, jaarrekening, bonnetjes en facturen. In sommige gevallen kan ook inzage worden gevraagd in agenda´s en brieven. Neem contact op met SVZ advocaten indien er een geschil ontstaat over de omvang van de verplichting om inzage te geven in de boekhouding en facturen aan Belastingdienst.

Adviezen belastingadviseur hoeven niet verstrekt te worden

Ondanks de verplichting om inzage te geven in de boekhouding en facturen aan de Belastingdienst hoeven adviezen van de belastingadviseur niet aan de Belastingdienst verstrekt te worden. De adviezen van de belastingadviseur hoeven op grond van het fair-pay in beginsel niet verstrekt te worden aan de Belastingdienst. Ook andere fiscale passages in opgevraagde stukken mogen onleesbaar gemaakt worden voor de Belastingdienst. SVZ advocaten kan u bijstaan bij de bescherming van stukken met fiscale adviezen. In latere procedures tegen de Belastingdienst kan het immers van belang zijn dat geen inzage is verstrekt in adviezen van de belastingadviseur.

Verstrekken gegevens in het bezig van de boekhouder

De verplichting om de boekhouding en facturen te bewaren voor de Belastingdienst geldt ook als de gegevens in het bezit zijn van de boekhouder. Indien bij een derde, bijvoorbeeld een boekhouder, een onderzoek wordt ingesteld dient de ondernemer hiervan op de hoogte gesteld te worden. De Belastingdienst mag overigens niet zelf zaken bewerken of wijzigen in het administratiepakket van de ondernemer. Het in beslag nemen van de administratie door de Belastingdienst is niet toegestaan op grond van artikel 47 AWR lid 1 sub b. Het in beslag nemen van de administratie is soms mogelijk indien sprake is van verdenking van strafbare feiten.

Maak tijdig bezwaar tegen informatiebeschikking

Indien er een geschil ontstaat over het geven van inzage in de boekhouding en facturen aan de Belastingdienst kunt u contact opnemen met SVZ advocaten. Ook indien u een informatiebeschikking ontvangt is het van groot belang contact op te nemen met een deskundige. Een informatiebeschikking kan grote gevolgen hebben voor uw bewijspositie bij het betwisten van door de Belastingdienst opgelegde aanslagen. Het tijdig bezwaar maken tegen een informatiebeschikking is van groot belang. Voorgaande geldt ook indien een geschil ontstaat over het geven van inzage in de boekhouding en facturen aan de Belastingdienst.

Lees meer over Fiscaal recht: