lawyer bankruptcy kleur

Aanvraag van faillissement door de Belastingdienst

SVZ advocaten kan u bijstaan in het geval de Belastingdienst overgaat tot de aanvraag van faillissement. Net als iedere andere schuldeiser kan ook de Belastingdienst het faillissement van een vennootschap aanvragen. Bij deze aanvraag door de Belastingdienst gelden naast de algemene vereisten voor de Belastingdienst ook de instructies zoals opgenomen in de Leidraad Invordering 2008. Dit betekent dat een redelijk belang moet bestaan voor de Belastingdienst en dat de betalingsonmacht van de onderneming niet van tijdelijke aard mag zijn. Als ondernemer kunt u zich met verschillende argumenten verweren tegen een onvoldoende voorbereide aanvraag van faillissement door de Belastingdienst.

Algemene voorwaarden aanvraag faillissement

Ook bij een aanvraag van faillissement door de Belastingdienst zal de rechtbank toetsen of wel voldaan is aan de wettelijke algemene voorwaarden die gelden voor een faillissementsaanvraag. De belangrijkste voorwaarde is dat de onderneming in een toestand verkeert van opgehouden hebben te betalen. Dit wordt door de rechtbank slechts summierlijk getoetst. Dit betekent dat geen diepgravend onderzoek zal plaatsvinden. Indien slechts sprake is van een tijdelijk liquiditeitsprobleem dat aantoonbaar op korte termijn opgelost kan worden kan aangevoerd dat er niet sprake is van een toestand van opgehouden hebben te betalen. SVZ advocaten kan dit standpunt namens u onderbouwen tijdens en voor de zitting.

Voor een faillissement moet er sprake zijn van pluraliteit van schuldeisers. Praktisch betekent dit dat er naast de aanvrager van het faillissement nog minimaal een andere schuldeiser dient te bestaan. De aanvrager van een faillissement moet dan ook een steunvordering zoeken. Dit betekent dat er nog een andere schuldeiser dient te zijn die ook een vordering heeft die onbetaald wordt gelaten. Indien tijdens de zitting bij de rechtbank door de schuldenaar wordt betwist dat hij meerdere schulden heeft zal dit summierlijk moet worden aangetoond door de aanvrager van het faillissement. Lukt dit niet? Dan wordt de aanvraag afgewezen.
De steunvordering hoeft overigens niet opeisbaar te zijn. De vordering van de aanvrager van het faillissement moet wel opeisbaar zijn. Dit betekent dat betaling kan worden afgedwongen.

Specifieke voorwaarden die gelden voor Belastingdienst

Bij de aanvraag van faillissement door de Belastingdienst moet naast de algemene voorwaarden door de Belastingdienst ook voldaan worden aan specifieke voorwaarden voordat overgegaan kan worden tot de aanvraag. De Belastingdienst mag pas overgaan tot de aanvraag als de belastingaanslagen onherroepelijk vaststaan of indien voldoende duidelijk is dat de belasting (materieel) daadwerkelijk verschuldigd is. Indien er ambtshalve aanslagen zijn opgelegd of indien er nog veel discussie bestaat over de juistheid van de belastingaanslagen kan de Belastingdienst niet zonder meer aansturen op insolventie. SVZ advocaten kan bij de aanvraag van faillissement door de Belastingdienst namens u aanvoeren dat de belastingschuld materieel nog niet voldoende vaststaat.

Bij de aanvraag van faillissement door de Belastingdienst geldt dat de betalingsonmacht van de ondernemer niet van tijdelijke aard dient te zijn. Indien de ondernemer kan aantonen dat hij de betaalproblemen daadwerkelijk binnen een redelijke termijn kan oplossen zal de Belastingdienst zich terughoudend moeten opstellen. De Belastingdienst moet overigens volgens de interne regels vooraf toestemming verkrijgen van het ministerie van Financiën. Ook moet de Belastingdienst een redelijk belang hebben bij de aanvraag. Dit belang zal onderbouwd moeten worden.

Advies SVZ advocaten bij aanvraag faillissement door Belastingdienst

SVZ advocaten kan u adviseren en begeleiden indien de Belastingdienst overgaat tot de aanvraag van het faillissement. Voor de aanvraag van een faillissement door de Belastingdienst zal de Belastingdienst een advocaat inschakelen. Naast het voeren van verweer is het belangrijk om in gesprek te gaan met de Belastingdienst. Daarbij is het belangrijk om de Belastingdienst een voorstel te doen dat interessanter kan zijn dan een faillissement. In een faillissement zijn de kosten immers zeer hoog en is het maar zeer de vraag welke uitkering de schuldeisers ontvangen. Door een saneringsvoorstel te doen kan wellicht een faillissement voorkomen worden en kan de onderneming worden doorgestart of afgewikkeld. SVZ advocaten kan u bijstaan en advies geven bij de aanvraag van faillissement door de Belastingdienst.

Lees meer over Fiscaal recht: