blog bezwaar belastingdienst

Bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst

Bezwaar maken tegen boete belastingdienst

Bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst is van belang om de hoogte van de boete te beperken of de boete geheel te laten vernietigen. De Belastingdienst kan verzuimboeten en vergrijpboeten opleggen. Vergrijpboeten kunnen alleen worden opgelegd indien sprake is van (voorwaardelijke) opzet of grove schuld. Bij verzuimboeten gaat het om het handelen in strijd met een wettelijke bepaling, bijvoorbeeld het niet op tijd aangifte doen of niet op tijd afdragen van belasting. Vergrijpboeten zijn hogere boetes dan verzuimboetes en treffen een ondernemer veelal hard in de financiële belangen. Bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst dient binnen de bezwaartermijn van zes weken plaats te vinden. De fiscale boetes kunnen onterecht of tot een tot hoog bedrag zijn opgelegd zodat bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst uw schade aanzienlijk kan verminderen. SVZ advocaten kan u adviseren over de formele aspecten en de kansen van het bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst.

Gronden bezwaar tegen dwangbevel belastingdienst

Bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst kan op verschillende gronden. De boete van de Belastingdienst kan strijdig zijn met recht op een eerlijk proces conform artikel 6 EVRM. Tevens kan worden aangevoerd dat de hoogte van de boete in strijd is met het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst is mogelijk indien het percentage van de boete te hoog is. Indien een vergrijpboete wordt opgelegd kan worden aangevoerd dat geen sprake is van (voorwaardelijke) opzet of grove schuld. Bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst kan op formele en inhoudelijke gronden. Bij het maken van bezwaar tegen een boete van de Belastingdienst kan tevens worden gewezen op straf verminderende omstandigheden. SVZ advocaten kan u bijstaan bij het maken van bezwaar tegen een boete van de Belastingdienst. Na de bezwaarfase kan SVZ advocaten u eveneens bijstaan bij het instellen van beroep bij de rechtbank tegen een boete van de Belastingdienst. Indien u vragen heeft over het onderwerp bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst kunt u contact opnemen met SVZ advocaten.

Beroep bij belastingrechter na bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst

Na het maken van bezwaar tegen een boete van de Belastingdienst volgt een uitspraak op bezwaar. Indien de belastingplichtige het niet eens is met deze uitspraak op bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de belastingrechter. Beroep instellen bij de belastingrechter kan pas na de procedure bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst. Om toegang tot de rechter te behouden is het van belang om tijdig gebruik te maken van de procedure bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst. De rechter toetst zelfstandig of een boete moet worden opgelegd en welke boete passend is. Ook de hoogte van de boete wordt door de rechtbank zelfstandig beoordeeld. SVZ advocaten kan u bijstaan in een beroepsprocedure tegen een boete van de Belastingdienst. Neem contact op met SVZ advocaten voor meer informatie over het bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst en de mogelijke vervolgprocedures.

Lees meer over Fiscaal recht: