books in the Library

Advocaat belastingrecht

SVZ advocaten uit Haarlem staat ondernemers bij op het gebied van het belastingrecht. Wij kunnen u bijstaan bij het voeren van fiscale procedures en u bijstand verlenen indien de Belastingdienst overgaat tot het invorderen van belastingschulden.

Advocaat procedure belastingrecht

SVZ advocaten staat ondernemers bij als het aankomt op het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van het belastingrecht. Deze procedures gaan bijvoorbeeld over belastingaanslagen, informatiebeschikkingen of beschikkingen aansprakelijkheid. Door onze kennis van de fiscale wetgeving en de formele regels van het belastingrecht kunnen wij u uitstekend bijstaan. Onze belastingadvocaten procederen onder andere bij geschillen over:

  • Inkomstenbelasting;
  • Omzetbelasting;
  • Invordering van belastingschulden;
  • Vennootschapsbelasting;
  • Belastingboetes;
  • Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingschulden;
  • Verwerping van boekhouding en door Belastingdienst geschatte omzet;
  • Niet geaccepteerde ondernemingsfaciliteiten;
  • Niet geaccepteerde aftrekposten.

Advies bij belastingschulden

Indien u geconfronteerd wordt met dwangbevelen, beslagleggingen of aangekondigde executieverkopen bent u aan het juist adres bij SVZ advocaten uit Haarlem. Wij kunnen u bijstaan bij het voeren van onderhandelingen met de Belastingdienst of middels een dagvaardingsprocedure verzet maken tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel. Daarnaast dienen wij formele verzoeken tot uitstel van betaling in en kunnen wij namens uw onderneming een verzoek tot sanering of kwijtschelding van belastingschulden indienen.

Advies over belastingrecht

Wenst u als ondernemer advies te ontvangen over het belastingrecht? SVZ advocaten staat u graag bij. Met name staan wij ondernemers bij indien een geschil dreigt te ontstaan met de Belastingdienst. Zo kunnen wij toetsen of een ingediende aangifte of een ingenomen standpunt fiscaal stand kan houden bij een mogelijke controle. Daarnaast kunnen wij u adviseren over fiscale (administratie) verplichtingen en de mogelijkheden van verdere optimalisering van uw fiscale zaken. Zo kunnen wij u adviseren of het fiscaal aantrekkelijk is om uw onderneming in te brengen in een B.V.

Advocaat belastingrecht bij belastingcontrole

Indien u geconfronteerd wordt met een belastingcontrole adviseren wij u vroegtijdig advies in te winnen over uw rechtspositie. SVZ advocaten kan u wijzen op fiscale rechten en plichten en opkomen voor uw belangen. Ook kunnen wij u bijstaan bij mogelijke navordering of naheffing door de Belastingdienst. Indien fiscale boetes worden opgelegd kunnen wij namens u een bezwaarschrift opstellen of in beroep gaan bij de rechtbank.