Florapark 7 Advocaten kantoor

Advocaat ondernemingsrecht Hilversum

Advies ondernemingsrecht Hilversum

SVZ Advocaten, met vestigingen in Haarlem en Hilversum, is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en biedt uitgebreide ondersteuning aan ondernemers. Onze advocaten staan ondernemers bij met deskundig advies en praktische bijstand. Wij streven ernaar juridische problemen te voorkomen door heldere adviezen te geven en krachtige overeenkomsten op te stellen. In het geval van geschillen en procedures kunnen ondernemers bij SVZ Advocaten rekenen op professionele bijstand.

Met diepgaande kennis van ondernemingsvormen, contractenrecht, aansprakelijkheid, arbeidsrecht, belastingrecht en procesrecht zetten wij ons in om uw belangen optimaal te behartigen. Ondernemers die op zoek zijn naar een gespecialiseerde advocaat in ondernemingsrecht in de regio Hilversum, zijn bij SVZ Advocaten aan het juiste adres. Neem contact met ons op voor professioneel juridisch advies en ondersteuning op maat voor uw onderneming.

Advies over rechtsvormen

Ondernemingsrecht vormt de essentie van uw bedrijf. Een onderneming kan diverse rechtsvormen aannemen, zoals een Besloten Vennootschap (BV), Naamloze Vennootschap (NV), Commanditaire Vennootschap (CV), Vereniging, Stichting, Coöperatie, Vennootschap onder Firma (VOF), Maatschap, of een eenmanszaak. Elke rechtsvorm is onderhevig aan specifieke wetgeving en regelgeving. De advocaat ondernemingsrecht bij SVZ Advocaten biedt advies over de keuze van de juiste rechtsvorm, waarbij aandacht wordt besteed aan aansprakelijkheid, belastingvoordelen, en het opstellen van benodigde contracten. Uw bedrijf is uniek en verdient daarom een benadering op maat. Ontvang deskundig advies van onze advocaat ondernemingsrecht in Hilversum om ervoor te zorgen dat uw rechtsvorm en contracten optimaal aansluiten bij de behoeften en doelen van uw onderneming.

Oprichting onderneming

Als advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht, beschikken wij over diepgaande kennis van de aspecten die komen kijken bij zowel de oprichting als de exploitatie van een onderneming. Wij gaan graag met u in gesprek om de strategie te bespreken en voeren een grondige risicoanalyse uit bij de oprichting van uw onderneming. Op basis van deze analyse voorzien wij u van advies met betrekking tot de noodzakelijke afspraken met samenwerkingspartners, leveranciers of afnemers. U kunt vertrouwen op onze expertise om uw onderneming juridisch goed te positioneren en de benodigde juridische structuren op te zetten. Als u op zoek bent naar een advocaat ondernemingsrecht in Hilversum, staan wij voor u klaar om uw belangen te behartigen en u te voorzien van doeltreffend juridisch advies.

Geschillen en incasso

Helaas kunnen er zakelijke geschillen ontstaan, zoals bijvoorbeeld betwistingen over openstaande facturen of de geleverde kwaliteit van werkzaamheden. SVZ Advocaten is uw betrouwbare partner voor de incasso van vorderingen. Een incasso advocaat beschikt over meer bevoegdheden dan een incassobureau en bezit tevens de juiste expertise om met succes om te gaan met betwiste vorderingen. Vooral bij complexe zaken komt onze kennis van het aansprakelijkheidsrecht goed van pas.

Onze advocaten komen graag op voor uw belangen bij zakelijke geschillen. Het is onze kracht om geschillen in overleg met de wederpartij op te lossen, waarbij we rekening houden met de bestaande zakelijke relatie. Echter, als het nodig is om een juridische procedure te starten, staan wij uiteraard tot uw dienst. In bepaalde gevallen kan het beginnen van een kort geding procedure een efficiënt middel zijn om een geschil op te lossen. Heeft u hulp nodig bij het oplossen van uw zakelijke geschil? Neem dan contact op met een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht van SVZ Advocaten in de omgeving van Hilversum.

Overeenkomsten opstellen

Het voorkomen van juridische geschillen begint met het opstellen van solide contracten en overeenkomsten. Bij SVZ Advocaten zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van algemene voorwaarden die aansluiten bij uw branche en voldoen aan alle juridische vereisten. Met uitgebreide ervaring op diverse juridische gebieden, zoals koop, e-commerce, productie, (consumenten)verkoop, licenties, IT, distributie, franchise, agentuur, marketing en huur, hebben wij een bewezen staat van dienst in het vastleggen van afspraken voor allerlei soorten samenwerkingen.

Wij bieden ondernemers advies bij het aangaan van samenwerkingsvormen, onderhandelingen over afspraken, het opstellen van contracten, het vastleggen van overeenkomsten, en begeleiden bij het beëindigen van contracten. In geval van geschillen, wanprestatie, of onduidelijkheden over de uitleg van afspraken, staan de advocaten van SVZ Advocaten paraat om u te voorzien van deskundig advies en juridische bijstand. Als u op zoek bent naar een advocaat in ondernemingsrecht in Hilversum, kunt u rekenen op de expertise van SVZ Advocaten.

Ondernemingsrecht en aansprakelijkheid

De advocaten bij SVZ Advocaten beschikken over uitgebreide ervaring in het adviseren en procederen voor diverse rechtsvormen. Wij staan klaar om de belangen van eigenaren en bestuurders te behartigen. In de praktijk voeren wij procedures met betrekking tot wanprestatie, schadevergoeding, ontbinding van overeenkomsten en opschorting van verplichtingen. Daarnaast hebben wij expertise in procedures die gaan over aansprakelijkheid op basis van onrechtmatige daad, zoals bestuurdersaansprakelijkheid.

Wij helpen u graag bij het bepalen van de juiste strategie en het uitvoeren ervan. Bent u een minderheidsaandeelhouder en heeft u geschillen over het beleid van het bestuur? SVZ Advocaten voert regelmatig procedures bij de Ondernemingskamer. Hierbij kunnen we streven naar een onderzoek naar het gevoerde bestuur, en indien nodig de schorsing of het ontslag van een bestuurder initiëren. Voor juridisch advies en bijstand in ondernemingsrechtelijke aangelegenheden in Hilversum, kunt u vertrouwen op de ervaren advocaten van SVZ Advocaten.

Partner bij betalingsproblemen

Wij bieden ondersteuning aan ondernemers in uitdagende tijden, waarbij wij advies en bijstand verlenen bij herstructurering, het aanbieden van buitengerechtelijke akkoorden, een akkoord in faillissement, of bijstand bij het indienen van een faillissements- of surseanceaanvraag. Ook in gevallen van belastingschulden of geschillen met de bank staan wij u bij. Daarnaast bieden wij begeleiding aan ondernemers bij de beëindiging of verkoop van hun onderneming. Voor juridisch advies en bijstand op het gebied van ondernemingsrecht in Hilversum kunt u rekenen op de deskundigheid van onze advocaten.

Wilt u overleg voeren met een advocaat ondernemingsrecht of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

Advocaat ondernemingsrecht Hilversum

Hieronder kunt u meer lezen over dienstverlening op de volgende gebieden.