scherven

Beëindiging onderneming/samenwerking

Ook bij de beëindiging van de onderneming/samenwerking kan het team van SVZ Advocaten u bij alle mogelijke juridische situaties bijstaan. Denk bijvoorbeeld aan de herstructurering van een bedrijf of advies bij een geschil tussen aandeelhouders of vennoten. Onenigheid tussen vennoten of aandeelhouders kan ingrijpend zijn. De financiële en zakelijke belangen zijn vaak groot. De bijstand van een advocaat is van groot belang om de beëindiging van de onderneming/samenwerking gecontroleerd te laten verlopen en het maximale uit de ontvlechting te halen. Is er sprake van een deadlock situatie dan zijn er verschillende gerechtelijke procedures denkbaar. Zo kan een civiel kort geding uitkomst bieden. Onze advocaten procederen daarnaast voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in het kader van een enquêteprocedure. In deze procedure wordt op verzoek van de aandeelhouders of de vennootschap zelf een onderzoek verricht naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap.

Ontslag bestuurder

Bij het ontslag van een bestuurder van een bedrijf zijn behalve ondernemingsrechtelijke ook arbeidsrechtelijke aspecten aan de orde. Naast zijn vennootschappelijke positie als statutair bestuurder staat de bestuurder meestal ook in een arbeidsrechtelijke relatie tot de vennootschap. Dit maakt het soms ingewikkeld om een bestuurder te ontslaan. Er moeten immers twee banden verbroken worden. De advocaten van SVZ advocaten zijn ook thuis in het arbeidsrecht en kunnen daarom een ontslagsituatie vanuit beide perspectieven beoordelen

Uitkoop van een aandeelhouder of vennoot

Een andere weg om een geschil tussen aandeelhouders op te lossen is de uitkoop van één of meerdere aandeelhouders of vennoten. Of het nu om een aandeelhouder gaat die zelf wil worden uitgekocht (buy out), een uitstoot- of “squeeze-out”-procedure ten behoeve van de overige aandeelhouders of twee vennoten die hun samenwerking willen beëindigen, wij bieden advies en begeleiding in elk stadium van dit proces.