Businessman in red boxing gloves

Advocaat procesrecht Amstelveen

Als u in een procedure terecht komt of in het geval u zelf een procedure wil starten is het belangrijk dat u een advocaat in de armen neemt met kennis van en ervaring met het procesrecht. In een procedure gaat het niet alleen om recht hebben maar ook om recht krijgen. Een procesadvocaat kan er samen met u voor zorgen dat u uw recht daadwerkelijk krijgt. U zoekt een advocaat die alles in het werk stelt, binnen de grenzen van de wet, om uw zaak te winnen. De advocaten van SVZ advocaten hebben door jarenlange ervaring met verschillende procedures grote kennis van het civiele en fiscale procesrecht. Of het nu gaat om een algemene incasso procedure bij de rechtbank of een meer specialistische rechtszaak bij SVZ advocaten bent u aan het juiste adres. Onze advocaten zullen uw zaak zorgvuldig uiteenzetten en de juiste formele procesmogelijkheden inzetten.

Door onze kennis van het procesrecht procederen wij in civiele zaken bij de rechtbank en in hoger beroep bij het gerechtshof. U bent dan ook aan het juist adres bij SVZ advocaten voor een advocaat procesrecht die werkzaam is in Amstelveen. Ook meer specialistische zaken zoals procedures bij de Ondernemingskamer worden door onze advocaten gevoerd. In fiscale zaken voeren wij bezwaar- en beroepsprocedures conform de regels van het fiscale procesrecht. Het procesrecht omvat alle regels omtrent gerechtelijke procedures: de wijze van procederen, de wijze van het aanhangig maken van een geschil, de termijnen, de eisen die aan processtukken worden gesteld en de regels van bewijsrecht.

Advocaat procesrecht Amstelveen

Binnen het procesrecht gelden specifieke regels. Onze advocaten begrijpen wat er gevraagd wordt door de rechtbank of het gerechtshof. Feiten en rechten moeten goed gemotiveerd worden en bij een betwisting door de wederpartij dienen voldoende bewijsstukken ingediend te worden. Bewijs kan worden geleverd op veel verschillende manieren. Het kan bijvoorbeeld gaan om schriftelijke stukken, financiële stukken of getuigenverklaringen. Telkens weer is maatwerk vereist en dient u samen met de advocaat procesrecht die werkzaam is in Amstelveen de strategie te bepalen. Het uitgangspunt is immers dat degene die zicht beroep op de rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten ook de bewijslast draagt van die feiten of rechten. Indien onvoldoende werk wordt gemaakt van een goede motivering en onderbouwing kan de rechter immers niet anders dan uw vorderingen afwijzen.

Procedure starten door advocaat

Onze advocaten kunnen voor u een procedure starten. Denk hierbij aan een kort geding procedure, een bodemprocedure of een procedure waarin bewijs wordt veiliggesteld. Voor het starten van een procedure dient goed nagedacht te worden over de strategie. Ook kan van belang zijn dat eerst een formele brief wordt gestuurd waarin de wederpartij bijvoorbeeld aansprakelijk wordt gesteld, gesommeerd wordt om iets te doen of na te laten of waarin een overeenkomst wordt ontbonden of vernietigd. Indien u een procedure wil starten op het gebied van het ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht of huurrecht bent u bij SVZ advocaten aan het juiste adres.

Kosten starten procedure Amstelveen

SVZ advocaten werkt veel voor ondernemers uit de omgeving van Amstelveen. Wij maken desgewenst vaste prijsafspraken zodat u van te voren weet waar u aan toe bent. Van te voren bespreken wij de procedure en de kosten door. Zo zijn in veel gevallen griffiekosten en deurwaarderkosten verschuldigd. Neem contact op indien u meer informatie wil ontvangen over de kosten voor het starten van een procedure. SVZ advocaten kan een scherp voorstel aanbieden en daarnaast kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aanbieden voor uw procedure.

Kosteloos gesprek advocaat Amstelveen over uw procedure

Wij bieden een kosteloos eerste gesprek aan om uw procedure/uw zaak met u te bespreken. Op deze wijze kunt u onze advocaten beter leren kennen en kunnen wij u een eerste indicatie geven over de kansen van uw zaak. Indien u een second opinion wenst te ontvangen over uw proceskansen kunnen wij ook daarover met u afspraken maken. Wij ontvangen u graag op ons kantoor aan het Florapark 7 in Haarlem.

Bevoegdheid rechtbank binnen het procesrecht

In zaken bij de civiele rechter hangt het af van de aard en het financiële belang van de zaak welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een geschil. De kantonrechter behandelt geschillen betreffende geldvorderingen tot € 25.000 en alle arbeidsrechtelijke geschillen, huurgeschillen en geschillen betreffende consumentenkoop. Overige geschillen moeten op grond van het procesrecht bij de rechtbank worden ingediend. Bij de kantonrechter is de vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht, bij de rechtbank wel. Maar ook bij de kantonrechter is het verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat.

In het procesrecht hebben we onder andere met de volgende begrippen te maken: