kugleramme 2

Aanvechten oude uitspraak alimentatie

SVZ advocaten is gespecialiseerd in het aanvechten van uitspraken over alimentatie die eigenlijk al definitief vaststaan. Helaas komt het voor dat ondernemers in het verleden geen verweer hebben gevoerd in een procedure over alimentatie. Ook kan het voorkomen dat onvoldoende goed verweer is gevoerd waardoor de uitspraak van de rechtbank is gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wellicht waren ten tijde van de procedure geen actuele jaarcijfers beschikbaar of is onvoldoende ingegaan op de financiële positie van de onderneming. SVZ advocaten staat ondernemers bij in procedures om de vastgestelde alimentatie uit oudere uitspraken met terugwerkende kracht aan te vechten.

Juridische grond betwisten alimentatieschuld

Op grond van artikel 1:401 lid 4 BW kan een beslissing van de rechter over alimentatie gewijzigd of geheel ingetrokken worden indien achteraf blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Het is daarbij niet van belang wiens schuld het is dat de rechter is uitgegaan van onvolledige of onjuiste gegevens. Ook uitspraken die al in kracht van gewijsde zijn gegaan kunnen op deze wijze aangepast worden. Dit betekent dat ook in het geval geen hoger beroep is ingesteld de vaststaande beschikking in een nieuwe procedure betwist kan worden.

Belangrijk is om te vermelden dat rechters in procedures terughoudend zijn met de verlaging van alimentatie met terugwerkende kracht. Naast een zeer goede onderbouwing is deze procedure met name doeltreffend indien alimentatieschulden zijn ontstaan doordat de alimentatie in het verleden foutief is vastgesteld.

Noodzakelijk bewijs aanvechten oude uitspraak alimentatie

SVZ advocaten kan aan de hand van oudere jaarrekeningen, bankafschriften, belastingaangiften en contracten beoordelen of de beschikking in het verleden is gebaseerd op onjuiste dan wel onvolledige gegevens. In de procedure kan SVZ advocaten uw standpunt bepleiten en inzetten op verlaging van de alimentatie voor de ondernemer.

Advocaat alimentatie

Bent u op zoek naar een advocaat met de nodige kennis van het alimentatierecht die voor uw alimentatieverplichting kan beoordelen? Neem dan contact op met SVZ advocaten. Meer informatie vindt u op onze pagina over alimentatieadvocaat in Hilversum.