leeg

NOW or Never!

Na de verscherpte maatregelen die gisteren (13 oktober 2020) zijn aangekondigd is de NOW nog relevanter dan deze al was. Veel bedrijven zullen (wederom) een beroep moeten doen op de noodmaatregelen door de aangescherpte maatregelen. Het is voor deze ondernemers NOW or never. De NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) is een regeling die is ingesteld voor bedrijven met omzetverlies door Covid-19. Zij kunnen bij het UWV een tegemoetkoming vragen om een deel van de loonkosten op te vangen. In dit artikel wordt aangegeven hoe de 3e tranche van de NOW eruit ziet en wat de voorwaarden zijn om gebruik te maken van de NOW 3 regeling.

De voorganger: NOW 2

 NOW 2 liep van juni tot en met september, met het doel net als NOW 1 om de negatieve gevolgen van de corona-crisis voor werkgevers te beperken en de gedwongen ontslagen onder werknemers zoveel als mogelijk te beperken. Aangezien de crisis nog langer lijkt door te gaan, is de derde tranche van dit project aangekondigd.

Duur van NOW 3

NOW 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, in drie tijdvakken van drie maanden.

Hoe maakt een werkgever aanspraak?

Voor elk tijdvak van drie maanden moet worden gekeken naar het omzetverlies van de onderneming. Voor het eerste tijdvak, dus van oktober tot en met december 2020, moet er sprake zijn van tenminste 20% omzetverlies door corona. Voor het tweede en derde tijdvak moet dit tenminste 30% omzetverlies zijn.

Wat wordt er vergoed?

Per tijdvak wordt steeds een kleiner gedeelte van het loon vergoedt. In het eerste tijdvak is het nog 80% van het loon dat wordt vergoedt. In het tweede tijdvak (januari tot en met maart 2021) is dat 70% en in het derde tijdvak (april tot en met juni 2021) 60%.

Het maximaal onder de NOW 3 regeling te vergoeden loon voor werknemers is voor het eerste en tweede tijdvak hetzelfde als bij NOW 1 en 2. Dus, maximaal twee keer het maximaal dagloon. In het derde tijdvak verandert dit naar eenmaal het maximaal dagloon.

(Bedrijfseconomisch) ontslag

De korting die onder NOW 1 en NOW 2 nog gold voor het bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen. Dit betekent dat de werkgever de subsidie voor het loon van een werknemer die ontslagen wordt, mag worden gehouden voor de periode dat deze werknemer nog in dienst is geweest (en het loon dus ook aan deze werknemer wordt betaalt. Daarbij mag de werkgever in tegenstelling tot NOW 1 en NOW 2 wél de loonsom langzaam laten dalen. 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede en in het laatste tijdvak met 20%. Dit betekent dat de werkgever tot het genoemde maximum van de loonsom werknemers mag ontslaan zonder dat dit invloed heeft op de ontvangen NOW-subsidie.

Wanneer aanvragen?

Het UWV hoopt dat op 16 november 2020 de aanvragen kunnen worden gedaan. Met terugwerkende kracht kan dan een aanvraag worden gedaan voor het tijdvak oktober tot en met december 2020.

SVZ advocaten

De advocaten bij SVZ advocaten zijn experts op het gebied van arbeidsrecht. Zij kunnen u bijstaan op elk gebied van het arbeidsrecht, of u nou werkgever of werknemer bent.