leeg

Pas op voor het concurrentiebeding!

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. De bedoeling van een dergelijk beding is dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst niet zomaar kan concurreren met zijn voormalige werkgever. Dit kan betekenen dat de werknemer bepaalde tijd niet mag werken voor concurrenten van werkgever, maar ook dat hij bijvoorbeeld niet zelf een soortgelijke onderneming mag opstarten. Nog verdergaande bedingen verbieden de werknemer zelfs om ook maar betrokken te zijn bij een onderneming die concurrerend is met de voormalig werkgever. Mag een werkgever zo’n beding wel opnemen in de arbeidsovereenkomst? Zijn concurrentiebedingen altijd geldig? Aan welke voorwaarden moet een concurrentiebeding voldoen? en Kan de werknemer nog onder een concurrentiebeding uitkomen?

Wettelijke voorwaarden concurrentiebeding

Voor het sluiten van een rechtsgeldig concurrentiebeding gelden op basis van de wet allereerst twee formele vereisten: meerderjarigheid schriftelijkheid. De werknemer moet 18 zijn bij het aangaan van het concurrentiebeding en voor het van toepassing zijn van het concurrentiebeding dient door de werknemer getekend te worden.

Verder geldt dat een concurrentiebeding in beginsel alleen geldig kan worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor een geldig concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden strengere voorwaarden. Bij een bepaalde tijd arbeidsovereenkomst dient de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang te hebben bij het opnemen van een concurrentiebeding. Daarnaast moet dit belang ook schriftelijk worden gemotiveerd in of bij het document waarin het concurrentiebeding is opgenomen. Indien niet wordt voldaan aan een of meer van bovengenoemde voorwaarden, dan is het ding vernietigbaar of, in geval van het ontbreken van de schriftelijke motivatie, zelfs nietig.

Overige voorwaarden concurrentiebeding

Niet alleen de wettelijke voorwaarden zijn belangrijk voor de geldigheid van een concurrentiebeding. Naast de wettelijke voorwaarden geldt dat een concurrentiebeding redelijk moet zijn. Voor een beoordeling hiervan zullen de belangen van de werkgever en werknemer bij het wel of niet in stand laten van het beding tegen elkaar worden afgewogen. Zo mag het beding niet te ruim zijn en ook niet een te groot geografisch gebied omvatten. Daarnaast moet het voor de werknemer nog wel redelijkerwijze mogelijk zijn om een andere baan te vinden zonder het concurrentiebeding te overtreden. Indien het concurrentiebeding niet redelijk is, is het concurrentiebeding vernietigbaar.

Vernietigbaar of nietig

Indien een concurrentiebeding nietig is betekent dit dat de werknemer kan handelen alsof er geen concurrentiebeding is. Dit is nooit rechtsgeldig tot stand gekomen en dus bestaat niet. Indien een concurrentiebeding vernietigbaar is, betekent dit dat de werknemer deze kan vernietigen. Hiervoor is nog een handeling nodig van de werknemer.

Relatiebeding

De wet maakt geen onderscheid tussen een relatiebeding en een concurrentiebeding. Kort gezegd valt het relatiebeding ook onder het begrip concurrentiebeding. Dit betekent dat bovenstaande voorwaarden ook gelden voor het zogenoemde relatiebeding.

Onderschat een concurrentiebeding niet!

Voorgaande maakt duidelijk dat het voor werkgevers zaak is om goed op te letten bij het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, zodat aan alle voorwaarden wordt voldaan en het beding ook daadwerkelijk afdwingbaar is. Voor werknemers is het zaak om de waarde van een concurrentiebeding in hun contract niet te onderschatten, maar zeker ook niet te overschatten.

Advies?

Voor vragen en advies over het opnemen van een geldig concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst of voor vragen over de afdwingbaarheid of geldigheid van een bestaand concurrentie- of relatiebeding kunt u terecht bij een van de arbeidsrechtspecialisten van SVZ advocaten. Uiteraard kunt u ook bij SVZ advocaten terecht indien reeds sprake is van een geschil over (de geldigheid) van een concurrentie- of relatiebeding.