Verzet tegen beslaglegging Belastingdienst

Tijdig verzet maken tegen een beslaglegging van de Belastingdienst kan veel gevolgschade voorkomen voor uw onderneming. Indien een belastingschuld, ook na het versturen van een dwangbevel, niet volledig wordt betaald, kan de Belastingdienst beslag leggen op het vermogen van de belastingschuldige/ondernemer. Met een dwangbevel heeft de Belastingdienst een executoriale titel.

Zonder enige voorafgaande rechterlijke toetsing kan de Belastingdienst bijvoorbeeld:

  • Beslag leggen op roerende zaken;
  • Derdenbeslag leggen (denk aan de bank of debiteuren);
  • Beslag leggen op aandelen;
  • Beslag leggen op onroerende zaken.

SVZ advocaten kan tijdig verzet instellen tegen de beslaglegging, onderhandelen met de Belastingdienst en/of onterechte belastingaanslagen aanvechten.

Geen onnodige schade veroorzaken

De Belastingdienst dient zich niet alleen aan de bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te houden, maar ook aan de verder gaande bepalingen uit de Leidraad Invordering 2008. Op grond van artikel 1.1.5 Leidraad Invordering 2008 moet de ontvanger van de Belastingdienst kiezen voor de eenvoudigste, snelste en minst kostbare wijze van invordering. Mede op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient de Belastingdienst geen onnodige schade te veroorzaken. Indien bijvoorbeeld beslag op een onroerende zaak met overwaarde mogelijk is, zonder directe gevolgen voor de continuïteit van de onderneming, dient te worden afgezien van ingrijpende derdenbeslagen bij klanten van de onderneming. Beslag leggen bij klanten van de onderneming of bij de bank kan immers tot grote schade leiden. De ontvanger van de Belastingdienst dient te kiezen voor de minst belastende of bezwarende wijze van invorderen.

Verzet instellen

SVZ advocaten kan in verzet komen tegen de beslaglegging. Een beslaglegging is een tenuitvoerlegging van een dwangbevel. Tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel kan verzet worden gemaakt. Onder bepaalde omstandigheden kan ook een kort geding procedure worden gestart tegen de executiemaatregelen van de Belastingdienst.

Verzet tegen derdenbeslag

Het leggen van derdenbeslag door de Belastingdienst heeft ingrijpende gevolgen. Een derdenbeslag wordt gelegd door het uitbrengen van een exploot aan deze derde. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een debiteur of de bancaire instelling. Binnen 8 dagen dient dit beslag ook aan de belastingschuldige betekend te worden. De derde is verplicht om een verklaring in te vullen over de vordering die de belastingschuldige heeft op de derde en/of welke hij onder zich heeft van de belastingschuldige. De verklaring moet naar waarheid worden ingevuld met als sanctie dat de derde aansprakelijk wordt jegens de Belastingdienst voor het bedrag waarvoor beslag is gelegd. Commercieel is het zeer schadelijk als derdenbeslag wordt gelegd. Daarnaast heeft het vaak grote invloed op de beschikbare liquiditeiten van de ondernemer.  Neem direct contact op met SVZ advocaten indien uw onderneming wordt geconfronteerd met een dergelijke derdenbeslag.

Onderhandelen met de Belastingdienst

SVZ advocaten kan onderhandelen over een betalingsregeling of een sanering van belastingschulden. Indien belastingschulden kunnen worden betwist, kunnen wij namens u hiervoor de formele procedure starten. Om een beslaglegging door de Belastingdienst te voorkomen of ongedaan te maken dient u tijdig de juiste procedure te starten. In bepaalde gevallen kan vervangende zekerheid worden geboden of een alternatief voorstel worden gedaan. SVZ advocaten kent de juiste route en onderhoudt goede contacten met de Belastingdienst.

Belastingdienst aansprakelijk bij onrechtmatig beslag

Indien de beslaglegging van de Belastingdienst is gebaseerd op een onjuiste aanslag of indien voor een onjuist bedrag beslag wordt gelegd, dient de Belastingdienst de schade voor de onderneming te vergoeden. SVZ advocaten kan voor u beoordelen of een beslaglegging door de Belastingdienst onrechtmatig is geweest en uw schade berekenen. Indien noodzakelijk kan de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld.

Advocaat bij beslaglegging Belastingdienst

Neem contact op met SVZ advocaten indien u wordt geconfronteerd met een dwangbevel of beslaglegging door de Belastingdienst. Wij staan u graag terzijde bij het zoeken van een passende oplossing met als doel zoveel mogelijk schade voorkomen. Onze voorkeur heeft altijd om een oplossing in overleg met de Belastingdienst te bereiken. Indien noodzakelijk zullen wij echter ook een procedure starten en opkomen voor uw belangen.