Advocatenkantoor schaken

Welke soorten verlof zijn er?

Welke soorten verlof zijn er? Veel werkgevers maar ook werknemers hebben het hier lastig mee. Er bestaan veel verschillende soorten verlof, maar hoe weet je nou welk verlof in welke situatie opgenomen dient te worden? Ook tijdens de coronacrisis zijn er allerlei verschillende redenen waarom werknemers niet kunnen werken. In dit artikel leest u welke soorten verlof bestaan en wanneer en hoe deze kunnen worden opgenomen en/of toegepast.

Welk verlof in welke situatie?

In de volgende tabel wordt er aan de hand van situaties uitgewerkt welk verlof van toepassing is. Wanneer het antwoord op de vraag ‘Nee’ is kunt u verder gaan naar de vraag eronder.  Wel moet bij onderstaande informatie altijd gecheckt worden of er specifieke afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst, het toepasselijke huisreglement of een eventuele CAO. Het kan namelijk zo zijn dat er ineens specifieke situatie andere en/of afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Andere soorten verlof

In de hierboven opgenomen tabel zijn een aantal soorten verlof opgenomen. Dit zijn ziekteverlof, calamiteitenverlof, kort- en langdurend zorgverlof, onbetaald verlof en het opnemen van vakantiedagen. Hiernaast zijn er nog meer soorten verlof, zoals bijvoorbeeld:

  • Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof;
  • Geboorteverlof;
  • Kolfverlof;
  • Ouderschapsverlof;
  • Adoptieverlof of pleegzorgverlof;
  • Bijzonder verlof.

In de cao of arbeidsovereenkomst staat voor welke situaties er bijzonder verlof aangevraagd kan worden en hoe lang dit is. Verder hangt het van de soort van verlof af of het salaris geheel, gedeeltelijk of niet uitbetaald wordt gedurende het verlof.

Arbeidsrecht advocaat

Wanneer u vragen heeft over verlof, wilt weten van welk verlof sprake is, of er recht is op een bepaald soort verlof, of er volledig of gedeeltelijk moet worden uitbetaald en/of welke andere regels gelden, neem dan contact op met de advocaten van SVZ advocaten. Wij kunnen u over dit onderwerp nader adviseren.