leeg

Ontslag KLM: gratis eerste adviesgesprek bij SVZ advocaten!

“Bij KLM verdwijnen er de komende anderhalf jaar ruim 5000 banen. Zeker 1500 daarvan door gedwongen ontslagen.

Een verschrikkelijk en onheilspellend bericht wat de afgelopen periode in het nieuws verscheen. Nog erger (en ook verdrietig) is dit nieuws voor de medewerkers van KLM. Voor hen breekt een onzekere en verdrietige tijd aan. Zij zijn bang hun baan te verliezen, zullen deze verliezen of zullen afscheid moeten nemen van veel van hun collega’s. SVZ advocaten denkt graag mee en biedt daarom, aan iedereen die hiermee te maken heeft, geheel vrijblijvend en kosteloos een eerste adviesgesprek aan.

Ken uw rechten

Voor medewerkers van KLM is het belangrijk dat zij hun rechten en plichten kennen bij een ontslag en reorganisatie. Daarnaast is het goed om te weten welke mogelijkheden zij hebben om te proberen ontslag te voorkomen, of indien dat niet mogelijk is: om zo goed als mogelijk uit het ontslag te komen. Bij een ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen kan een werkgever namelijk niet zomaar kiezen welke medewerkers zij voor ontslag voordraagt. KLM dient zich dus te houden aan de in de wet en regelingen vastgelegde volgorde voor ontslag. Ook dient er een ontslagvergoeding betaald te worden en moet de opzegtermijn in acht worden genomen. Hoe hoog de vergoeding en hoe lang de opzegtermijn moet zijn hangt af van de lengte van het dienstverband, van de afspraken die zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst en cao, maar ook van de inhoud van een eventueel sociaal plan.

Pas op voor ongunstige ontslagregeling

Vaak wordt bij een reorganisatie – en dat zal hier niet anders zijn – geprobeerd om er met een zogenoemd wederzijds goedvinden met de medewerkers uit te komen. Dit betekent dat er een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst komt, waarin werkgever en werknemer met elkaar afspraken maken over het ontslag. Voordeel hiervan is dat de ontslagprocedure niet hoeft te worden gevolgd. Nadeel is dat er geen toetsing van het ontslag plaatsvindt. Het is daarom belangrijk om het ontslag door een ontslagadvocaat te laten checken. Zo wordt voorkomen dat een voor de medewerker ongunstige ontslagregeling wordt afgesproken of dat de medewerker na het ontslag geen recht heeft op een WW-uitkering. Ook kan zo voorkomen worden dat er door de medewerker wordt ingestemd met een ontslag, terwijl de betreffende medewerker op basis van bijvoorbeeld een opzegverbod niet eens ontslagen mag worden.

Bereken de opzegtermijn en ontslagvergoeding

De opzegtermijn en ontslagvergoeding is voor iedereen anders. De lengte van de opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband en van hetgeen in de arbeidsovereenkomst of cao is afgesproken hierover. Over het algemeen geldt dat hoe langer het dienstverband heeft geduurd hoe langer de opzegtermijn zal zijn. Ditzelfde geldt voor de ontslagvergoeding. Bij de ontslagvergoeding (transitievergoeding) dient verder goed onderzocht te worden of alle looncomponenten zijn meegenomen in de berekening en of er een afwijkende (afwijkend van de transitievergoeding) ontslagvergoeding en berekening is afgesproken. Check dit goed, zodat er niet ten onrechte met minder genoegen wordt genomen.

Wees op tijd met het vragen van advies

Het is van belang tijdig te handelen en te reageren bij (dreigend) ontslag. De termijnen zijn veelal kort en ook zijn er veel vervaltermijnen in het arbeidsrecht. Zo moet het verweer bij een ontslagaanvraag vaak binnen een week zijn ingediend en heb je als werknemer bij geen of een te lage transitievergoeding maar twee maanden om deze in rechte te vorderen. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden heb je daarnaast een bedenktermijn van vaak maar 2 weken. Onze ervaren ontslagadvocaat in Hilversum staat klaar om je bij te staan in deze processen, je rechten te beschermen en je te voorzien van deskundig juridisch advies. Neem contact op om tijdig en effectief te handelen in geval van ontslag.

Gratis 1e adviesgesprek bij een ontslagadvocaat van SVZ Advocaten

Bij dreigend, aangezegd of aangevraagd ontslag is het dan ook zeer verstandig om tijdig advies in te winnen. Bij SVZ advocaten is het eerste adviesgesprek gratis. Tijdens dit gesprek krijg je advies over je rechten en plichten en worden de mogelijkheden besproken die voor jouw situatie gelden.