puzzle city

Oprichting van een onderneming

Bij de oprichting van een onderneming komt veel kijken. Zo moet onder andere een rechtsvorm worden gekozen. Ook de overeenkomsten zoals een aandeelhoudersovereenkomst of een oprichtingsovereenkomst zullen moeten worden opgesteld. Deze documenten vormen de basis van de toekomstige onderneming: bij geschillen zijn de afspraken die hierin zijn neergelegd vaak van doorslaggevende factor. De ondernemingsrecht advocaten van SVZ advocaten zijn van alle wettelijke voorschriften op de hoogte en hebben ruime ervaring bij het adviseren rond de oprichting van een onderneming.

Rechtsvorm

Wanneer u denkt aan oprichting van een onderneming zal een keuze moeten worden gemaakt betreffende de rechtsvorm. De meest voorkomende rechtsvormen zijn: de BV, de NV, de eenmanszaak en de VOF.

Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon. De BV is in de meeste gevallen aansprakelijk voor eventuele schulden. Het kapitaal van een BV is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste macht ligt bij deze aandeelhouders. De eigenaar van de BV is in beginsel niet privé aansprakelijk.

Ook een naamloze vennootschap (NV) heeft aandeelhouders. Een NV heeft aandelen die vrij verhandelbaar zijn op de beurs, deze aandelen staan niet op naam geregistreerd zoals bij een BV. Bij een NV is op grond van de wet een verplicht startkapitaal nodig. Zowel de BV en NV moeten jaarstukken opstellen en deponeren bij KVK.

De meeste ondernemers starten echter een eenmanszaak. Deze kan vrij eenvoudig opgericht worden. Met een eenmanszaak heeft u in het begin meestal meer belastingvoordeel dan bijvoorbeeld een BV. Er is maar 1 eigenaar. Bij een eenmanszaak is de ondernemer voor het grootste gedeelte privé aansprakelijk. Mocht de ondernemer failliet gaan kan deze dus een groot gedeelte van zijn eigen vermogen kwijt raken.

Voor het geval de ondernemer met een of meerdere partners een onderneming wil oprichten, dan kan hij een vennootschap onder firma (VOF) oprichten. Iedere persoon die vennoot wordt brengt iets in. Bij een VOF zijn alle vennoten privé aansprakelijk.

Welke rechtsvorm het meest gunstig is om te kiezen voor uw onderneming hangt af van de aard van de werkzaamheden die u gaat verrichten, de winst die u verwacht, het doel dat u heeft met de onderneming. Verder is het van belang of u alleen bent of met een of meerdere partners. Is er veel kapitaal en wordt dit geinvesteerd in het bedrijf of blijft dit prive.

Het is belangrijk goed advies te krijgen. Bij SVZ advocaten is naast een zeer goede kennis op het ondernemingsrecht ook veel kennis op het fiscaal recht aanwezig. Onze advocaten kunnen u helpen met het maken van de beste keuze.

Overeenkomsten

Bij de oprichting van een onderneming zullen diverse overeenkomsten moeten worden opgesteld. Hierbij kun je denken aan een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomsten, een samenwerkingsovereenkomst en indien nodig een aandeelhoudersovereenkomst. Bij een BV en NV zullen bovendien statuten moeten worden opgesteld bij de notaris. Ook is het verstandig algemene voorwaarden op te stellen.

De advocaten van SVZ advocaten hebben ruime ervaring met het checken en opstellen van overeenkomsten, maar ook met het onderhandelingstraject wat hieraan meestal vooraf gaat. Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten indien u meer wilt weten over wat wij voor u kunnen betekenen.