Advocaten Haarlem

Compensatie transitievergoeding: let op uiterlijke termijn 1 oktober 2020!

Sommige werkgevers zullen in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers die zij na 2 jaar arbeidsongeschiktheid hebben ontslagen. Deze transitievergoeding komt in aanmerking voor compensatie door het UWV. Daarbij maakt het niet uit of de arbeidsovereenkomst is ontbonden, opgezegd of met wederzijds goedvinden is beëindigd.

Termijn aanvraag

Wel geldt er een uiterlijke termijn voor het aanvragen van deze compensatie. De aanvraag voor compensatie moet worden gedaan binnen 6 maanden na de betaling van de transitievergoeding. Indien de transitievergoeding is betaald in de periode van 1 juli 2015 en 1 april 2020 dan kan deze aanvraag worden gedaan tot 1 oktober 2020. Dit laatste betekent dat deze werkgevers uiterlijk 30 september 2020 deze aanvraag kunnen doen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de compensatie van de betaalde transitievergoeding zijn dat de werknemer is ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid na 104 weken en dat de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst nog arbeidsongeschikt was. Ook moet de transitievergoeding daadwerkelijk betaald zijn. Dat aan deze voorwaarden is voldoen moet worden bewezen met bewijsmiddelen waaronder het betaalbewijs van de transitievergoeding en een afschrift van de wijze waarop het ontslag heeft plaatsgevonden.

Hoe hoog is de compensatie

Bij deze aanvraag moet rekening worden gehouden met het feit dat de compensatie vrijwel altijd lager zal uitvallen dan de transitievergoeding die is betaald. Zo worden de werkgeverspremies niet gecompenseerd en zal ook indien van toepassing de wettelijke rente en eventuele hogere transitievergoeding vanwege een loonsanctie niet worden gecompenseerd.

Advies?

De advocaten bij SVZ advocaten zijn experts op het gebied van arbeidsrecht. Zij kunnen u bijstaan op elk gebied van het arbeidsrecht, of u nou werkgever of werknemer bent.