slide-svz-touwtrekken

Advocaat echtscheiding Hoorn

Advies bij echtscheiding in Hoorn

Bent u op zoek naar een advocaat uit de omgeving van Hoorn voor uw echtscheiding? Dan bent u bij SVZ advocaten aan het juiste adres. Scheiden van uw partner is een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Echter, ook de juridische en financiële impact kan niet onderschat worden. Deskundige begeleiding door een advocaat bij uw scheiding is dan ook van groot belang.

Onze advocaten onderscheiden zich doordat zij ook financiële en fiscale kennis in huis hebben. Indien het aankomt op financiële geschillen of een onderneming betrokken is bij de echtscheiding kan een advocaat van SVZ advocaten uit de omgeving van Hoorn u uitstekend bijstaan.

Bij SVZ advocaten werken advocaten met kennis van het huwelijksvermogensrecht en het alimentatierecht. Ook hebben de betrokken advocaten de nodige fiscale en cijfermatige kennis. Alle aspecten van uw echtscheiding worden zorgvuldig behandeld door uw advocaat uit de regio van Hoorn. Juist als het aankomt op cijfermatige kwesties zoals alimentatie, vergoedingsrechten, pensioenen, lijfrentes en de waardering van ondernemingen kunnen wij voor u het verschil maken.

Echtscheiding advocaat Hoorn

SVZ advocaten kan u uitstekend bijstaan bij uw echtscheiding. Zo kunnen wij onder andere het volgende voor u betekenen.

  • Advies geven over uw rechtspositie;
  • Uitwerken van vorderingen en financiële verrekeningen;
  • Uitrekenen van de alimentatie;
  • Adviseren over woning, goederen, schulden;
  • Fiscale aspecten echtscheiding in kaart brengen;
  • Verzoekschrift bij de rechtbank indienen;
  • Verweerschrift bij de rechtbank indienen;
  • Onderhandelen met uw ex-partner of de advocaat;
  • Het vastleggen van de afspraken in een echtscheidingsconvenant.

Door de aanwezige cijfermatige en fiscale kennis kan de betrokken advocaat van SVZ advocaten uit de omgeving van Hoorn u ook uitstekend bijstaan bij een echtscheiding met een onderneming.

Advocaat echtscheiding en onderneming

Onze echtscheidingsadvocaat heeft de juiste kennis om een scheiding met onderneming te begeleiden. Bij een echtscheiding met een onderneming is financiële en fiscale kennis van groot belang. De alimentatieberekening dient bij een onderneming op een specifieke wijze opgesteld te worden. Ook zal veelal de jaarrekening van de onderneming beoordeeld moeten worden. Het is van belang om vast te stellen welke waarde een onderneming heeft en welke geldstromen door het bedrijf lopen. Bent u betrokken bij een echtscheiding en komt u uit de omgeving van Hoorn? Neem dan contact op met SVZ advocaten.

Advies over verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

In veel huwelijkse voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. Een periodiek verrekenbeding dat is opgenomen in huwelijkse voorwaarden verplicht echtgenoten de jaarlijks bespaarde inkomsten te delen. Een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden wordt veelal gecombineerd met een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Dat betekent dat partijen in beginsel geen gemeenschappelijk vermogen hebben maar slechts privé vermogen. Schuldeisers van echtgenoot A kunnen zich daarom in beginsel niet verhalen op het vermogen van echtgenoot B. Op grond van een periodiek verrekenbeding dat is opgenomen in huwelijkse voorwaarden verplichten echtgenoten zich onderling om jaarlijks de bespaarde inkomsten te delen. Indien partijen getrouwd zijn met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen maar het periodieke verrekenbeding tijdens het huwelijk niet hebben uitgevoerd kan dit grote gevolgen hebben.

In veel gevallen leidt het niet uitvoeren van een verrekenbeding tijdens het huwelijk feitelijk tot de verplichting om de waarde van het gehele aanwezige vermogen bij echtscheiding te verrekenen, tenzij aangetoond kan worden dat een deel van het vermogen niet onder de werking van het verrekenbeding behoort te vallen. SVZ advocaten kan u uitstekend adviseren over de gevolgen van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding bij echtscheiding.

Naast een periodiek verrekenbeding kan ook sprake zijn van een finaal verrekenbeding dat is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Ook in dat geval hebben partijen tijdens het huwelijk in beginsel geen gemeenschappelijk vermogen maar rekenen zij bij echtscheiding wel met elkaar af alsof zij in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. SVZ advocaten is gespecialiseerd in het echtscheidingsrecht. Vanwege onze cijfermatige en fiscale kennis kunnen wij u goed adviseren over de (mogelijke) financiële gevolgen van een verrekenbeding dat is opgenomen in huwelijkse voorwaarden.

Adviesgesprek echtscheidingsadvocaat Hoorn

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis met grote impact. SVZ advocaten begrijpt dit en biedt daarom altijd een eerste vrijblijvend en geheel kosteloos gesprek aan. Tijdens dit gesprek kunnen wij uw situatie bespreken en u alvast informeren over het proces van echtscheiding. Tevens bent u in de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met een van onze advocaten.

Tijdens dit adviesgesprek informeren wij u over de kosten van een scheiding. In bepaalde gevallen kunnen wij een vaste prijs afspreken voor de juridische afwikkeling van het scheiden.

Florapark 7
SVZ advocaten

Echtscheidingsprocedure rechtbank

Onze advocaten procederen regelmatig bij de rechtbank. Ook indien het gaat om familierechtelijke zaken kunnen wij voor u een procedure starten of juist een verweerschrift indienen. Een dergelijke procedure kan gaan om de financiële afwikkeling van uw echtscheiding. Er moeten immers veel zaken geregeld worden bij de afwikkeling van een echtscheiding. Denk hierbij aan de volgende zaken.

Bij SVZ advocaten uit Haarlem vindt u de juiste advocaat om uw echtscheiding te begeleiden. Wij zullen samen met u de juiste strategie bespreken en opkomen voor uw belangen. Neem voor meer informatie contact op met SVZ advocaten.