Florapark 7 Advocaten kantoor

Advocaat echtscheiding Hilversum

Advies bij echtscheiding in Hilversum

Bent u op zoek naar een ervaren advocaat in Hilversum voor uw echtscheiding? Bij SVZ Advocaten bent u aan het juiste adres. Het beëindigen van een huwelijk is vaak een emotionele en ingrijpende gebeurtenis, met significante juridische en financiële gevolgen. Professionele begeleiding door een gespecialiseerde advocaat is daarom van groot belang.

Wat SVZ Advocaten onderscheidt, is dat onze advocaten niet alleen juridische expertise hebben, maar ook beschikken over kennis op het gebied van financiën en fiscaliteit. Als er sprake is van financiële geschillen of als een onderneming betrokken is bij de echtscheiding, kan een advocaat van SVZ Advocaten uit Hilversum u uitstekend bijstaan.

Onze advocaten hebben diepgaande kennis van het huwelijksvermogensrecht en alimentatierecht. Daarnaast beschikken zij over de benodigde fiscale en cijfermatige expertise. Alle aspecten van uw echtscheiding worden zorgvuldig behandeld door onze advocaten in Hilversum. Met name op cijfermatige vraagstukken zoals alimentatie, vergoedingsrechten, pensioenen, lijfrentes en de waardering van ondernemingen kunnen wij voor u het verschil maken. Neem contact met ons op voor deskundige bijstand bij uw echtscheidingszaak.

Echtscheiding advocaat Hilversum

SVZ advocaten kan u uitstekend bijstaan bij uw echtscheiding. Zo kunnen wij onder andere het volgende voor u betekenen.

  • Advies geven over uw rechtspositie;
  • Uitwerken van vorderingen en financiële verrekeningen;
  • Uitrekenen van de alimentatie;
  • Adviseren over woning, goederen, schulden;
  • Fiscale aspecten echtscheiding in kaart brengen;
  • Verzoekschrift bij de rechtbank indienen;
  • Verweerschrift bij de rechtbank indienen;
  • Onderhandelen met uw ex-partner of de advocaat;
  • Het vastleggen van de afspraken in een echtscheidingsconvenant.

Door de aanwezige cijfermatige en fiscale kennis kan de betrokken advocaat van SVZ advocaten uit de omgeving van Hilversum u ook uitstekend bijstaan bij een echtscheiding met een onderneming.

Advocaat echtscheiding en onderneming

Onze gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat beschikt over de benodigde expertise om een scheiding met betrokkenheid van een onderneming adequaat te begeleiden. Bij een echtscheiding waarbij een onderneming betrokken is, is grondige financiële en fiscale kennis van essentieel belang. De alimentatieberekening vereist bij een onderneming een specifieke aanpak. Bovendien zal de jaarrekening van de onderneming veelal kritisch beoordeeld moeten worden. Het is cruciaal om de waarde van de onderneming vast te stellen en inzicht te krijgen in de geldstromen die door het bedrijf lopen.

Als u zich in een echtscheidingsproces bevindt en afkomstig bent uit de regio Hilversum, raden wij u aan om contact op te nemen met SVZ Advocaten. Wij staan voor u klaar om u deskundig bij te staan in het proces, met bijzondere aandacht voor de complexiteit die gepaard gaat met een scheiding waar een onderneming bij betrokken is. Neem gerust contact met ons op voor professioneel advies en begeleiding.

Advies over verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

Veel huwelijkse voorwaarden bevatten een periodiek verrekenbeding. Een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden legt de verplichting op aan echtgenoten om jaarlijks de bespaarde inkomsten te delen. Dit komt vaak voor in combinatie met een uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. Hierdoor hebben echtgenoten in principe geen gezamenlijk vermogen, maar bezitten ze slechts privévermogen. Schuldeisers van echtgenoot A hebben in beginsel geen recht op verhaal op het vermogen van echtgenoot B.

Onder het periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden verbinden echtgenoten zich jaarlijks tot het delen van de bespaarde inkomsten. Als echter blijkt dat partijen, ondanks het huwelijk met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen, het periodiek verrekenbeding niet hebben uitgevoerd, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben.

In de praktijk kan het niet uitvoeren van een verrekenbeding tijdens het huwelijk feitelijk leiden tot de verplichting om de waarde van het volledige aanwezige vermogen bij echtscheiding te verrekenen. Tenzij kan worden aangetoond dat een deel van het vermogen niet onder de werking van het verrekenbeding valt. SVZ Advocaten kan u uitstekend adviseren over de gevolgen van een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding bij echtscheiding.

Naast een periodiek verrekenbeding kan er ook een finaal verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden staan. Ook in dat geval hebben echtgenoten tijdens het huwelijk in principe geen gemeenschappelijk vermogen, maar wordt er bij echtscheiding afgerekend alsof ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. SVZ Advocaten is gespecialiseerd in het echtscheidingsrecht en kan u vanwege onze cijfermatige en fiscale kennis goed adviseren over de mogelijke financiële gevolgen van een verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden.

Adviesgesprek echtscheidingsadvocaat Hilversum

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis met aanzienlijke impact. Bij SVZ Advocaten begrijpen we dit en bieden daarom altijd een eerste, vrijblijvend en geheel kosteloos gesprek aan. In dit gesprek bespreken we graag uw situatie en verstrekken we informatie over het echtscheidingsproces. Bovendien heeft u de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met een van onze ervaren advocaten.

Tijdens dit adviesgesprek zullen wij u tevens informeren over de kosten die gepaard gaan met een scheiding. In sommige gevallen kunnen wij een vaste prijsafspraak maken voor de juridische afhandeling van het scheidingsproces. Dit biedt duidelijkheid en transparantie, zodat u goed geïnformeerd bent over de financiële aspecten van uw echtscheiding. Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken en uw vragen met betrekking tot echtscheiding te bespreken.

Florapark 7
SVZ advocaten

Echtscheidingsprocedure rechtbank

Onze advocaten procederen regelmatig bij de rechtbank. Ook indien het gaat om familierechtelijke zaken kunnen wij voor u een procedure starten of juist een verweerschrift indienen. Een dergelijke procedure kan gaan om de financiële afwikkeling van uw echtscheiding. Er moeten immers veel zaken geregeld worden bij de afwikkeling van een echtscheiding. Denk hierbij aan de volgende zaken:

Bij SVZ advocaten uit Haarlem en Hilversum vindt u de juiste advocaat om uw echtscheiding te begeleiden. Wij zullen samen met u de juiste strategie bespreken en opkomen voor uw belangen. Neem voor meer informatie contact op met SVZ advocaten.