Arbeidsrecht

Ontslag advocaat Amstelveen

Bent u op zoek naar een advocaat uit de omgeving van Amstelveen die gespecialiseerd in ontslagSVZ advocaten uit Haarlem is de juridische raadgever voor zowel werknemers als werkgevers. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij SVZ advocaten terecht voor al hun juridische vraagstukken, kwesties en conflicten op het gebied van ontslag en ontslagrecht. SVZ advocaten biedt altijd een eerste kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Advocaat Amstelveen ontslagrecht

Een gegeven ontslag betekent meestal een einde van de arbeidsovereenkomst. Een dienstverband kan op verschillende manieren eindigen. Dit kan door opzegging van werknemer of werkgever, dit kan door wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst), dit kan via de kantonrechter (ontbinding) of via het UWV (ontslagvergunning). Voor welke methode partijen ook kiezen, de beëindiging van een arbeidsovereenkomst heeft ingrijpende gevolgen voor zowel werknemer als werkgever. Beiden mogen niet zomaar opzeggen. Zo gelden er opzegverboden voor de werkgever (bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap). Ook moeten zowel werkgever als werknemer opzegtermijnen en andere formaliteiten in acht nemen. Neem contact op met de ontslag advocaten van SVZ advocaten uit de omgeving van Amstelveen voor advies op maat.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen op ieder moment besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. De afspraken hierover nemen zij dan op in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Er dient met veel dingen rekening gehouden te worden, zoals de (fictieve)opzegtermijn, eventuele uitkeringsrechten van de werknemer, eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer en de bedenktermijn.

Voor de werkgever geldt dat SVZ advocaten deze kan bijstaan bij de onderhandelingen met een werknemer over de voorwaarden voor het ontslag met wederzijds goedvinden.

Voor de werknemer: Let op dat het eerste voorstel van de werkgever vaak niet het beste voorstel is. Schakel daarom tijdig een ontslag advocaat in van SVZ advocaten die u kan bijstaan bij uw ontslagzaak in de omgeving van Amstelveen.

Ontbinding bij de rechter

Zowel de werkgever als de werknemer kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter wijst een dergelijk verzoek toe of af. Als de rechter het verzoek toewijst en de arbeidsovereenkomst dus ontbindt, bepaalt de rechter met ingang van welke datum de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Voor ontbinding op verzoek van de werkgever zijn naast de wettelijke ontslaggronden geen andere gronden voor ontslag mogelijk. Een gespecialiseerde ontslag advocaat van SVZ advocaten kan u hierover adviseren en kan u bijstaan in een eventuele procedure.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst per direct door de werkgever of werknemer, zonder rekening te houden met de opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst eindigt dan per direct. Voor een ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Indien een werknemer wordt ontslagen op staande voet, kan deze het ontslag aanvechten door zich binnen twee maanden bij de rechter te melden. De rechter zal dan moeten beoordelen of er inderdaad sprake was van een dringende reden.

Het is van belang dat zeer zorgvuldig wordt omgegaan met een ontslag op staande voet. De werknemer kan namelijk, indien de rechter in de procedure oordeelt dat het ontslag onterecht is gegeven, het loon vorderen over de periode van het ontslag op staande voet totdat de arbeidsovereenkomst uiteindelijk rechtsgeldig wordt beëindigd. Dit kan voor een werkgever flink in de cijfers lopen.

Een gespecialiseerde ontslag advocaat van SVZ advocaten kan u (werkgever of werknemer) bijstaan en adviseren bij een aanstaand, dreigend of gegeven ontslag op staande voet.

Ontslagvergoeding, transitievergoeding, billijke vergoeding

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst (ontslag) maakt de werknemer meestal aanspraak op een ontslagvergoeding. Sinds 2015 hebben werknemers onder omstandigheden recht op een transitievergoeding in geval van een onvrijwillige beëindiging of niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst. De wet en regelgeving inzake de ontslagvergoeding verandert regelmatig en het is dan ook verstandig om u juridisch te laten adviseren door een van de advocaten van SVZ advocaten.

Daarnaast kan recht bestaan op een aanvullende vergoeding in geval van (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. De werkgever kan ook schadeplichtig zijn, als het ontslag of de opzegging onterecht is. De werkgever doet er aldus verstandig aan om een voornemen tot ontslag te laten beoordelen door een ontslag advocaat van SVZ advocaten. Bent u als werknemer (onterecht) ontslagen of opgezegd dan is snelle actie eveneens vereist, omdat er ook voor het vorderen van deze vergoeding een vervaltermijn van toepassing is. Ook de werkgever die gevestigd is in Amstelveen kan voor advies bij SVZ advocaten terecht.