Florapark 7 Advocaten kantoor

Advocaat ondernemingsrecht Haarlem

Advies ondernemingsrecht Haarlem

SVZ advocaten uit Haarlem is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Daarbij staat SVZ advocaten ondernemers bij met raad en daad. Onze advocaten geven duidelijke adviezen en stellen sterke overeenkomsten op. Daarmee voorkomen wij juridische problemen. Als het aankomt op het voeren van procedures is SVZ advocaten eveneens de juiste partij.

Onze expertise over ondernemingsvormen, contractenrecht, aansprakelijkheidarbeidsrechtbelastingrecht en procesrecht worden volop ingezet om uw belangen te behartigen. Als ondernemer bent u aan het juiste adres bij SVZ advocaten indien u op zoek bent naar een advocaat ondernemingsrecht uit Haarlem

Advies over rechtsvormen

Het ondernemingsrecht gaat over de kern van uw bedrijf. Een onderneming kan in verschillende vormen worden gedreven: een Besloten Vennootschap (BV), Naamloze Vennootschap (NV), Commanditaire Vennootschap (CV), Vereniging, Stichting, Coöperatie, Vennootschap onder Firma (VOF), Maatschap of een eenmanszaak. Iedere rechtsvorm is onderworpen aan eigen wetgeving en regels. De advocaat ondernemingsrecht van SVZ advocaten uit Haarlem adviseert over de te kiezen rechtsvorm waarbij aandacht wordt besteed aan aansprakelijkheid, belastingvoordelen en de contracten die moeten worden opgesteld.

Oprichting onderneming

Als advocaat ondernemingsrecht weten wij wat er bij het oprichten van een onderneming en de exploitatie daarvan komt kijken. We bespreken met u de strategie en maken een risicoanalyse voor de oprichting van de onderneming. Vervolgens kunnen we u adviseren over de te maken afspraken met samenwerkingspartners, leveranciers of afnemers.

Geschillen en incasso

Helaas kunnen zakelijke geschillen ontstaan, bijvoorbeeld over openstaande facturen of de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden. SVZ advocaten is een betrouwbare partner voor de incasso van vorderingen. Een incasso advocaat heeft meer bevoegdheden dan een incassobureau en heeft daarnaast de juiste kennis in huis indien een vordering wordt betwist. Juist in complexe zaken komt onze kennis van het aansprakelijkheidsrecht goed van pas.

Bij zakelijke geschillen komen onze advocaten graag op voor uw belangen. Het is onze kracht om geschillen in overleg met de wederpartij op te lossen waarbij we oog hebben voor de bestaande zakelijke relatie. Echter, ook indien het aankomt op een procedure staan wij graag voor u klaar. Zo is in bepaalde gevallen het starten van een kort geding procedure een efficiënt middel om een geschil op te lossen. Heeft u hulp nodig bij het oplossen van uw zakelijke geschil? Neem dan contact op met een advocaat ondernemingsrechtsrecht van SVZ advocaten uit Haarlem.

Overeenkomsten opstellen

Juridische geschillen voorkomen begint met het opstellen van goede contracten en/of overeenkomsten. Zo stellen we algemene voorwaarden op die passend zijn voor u en die voldoen aan de juridische eisen. We hebben ruime ervaring met allerlei soorten samenwerkingen en het vastleggen van afspraken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de juridische gebieden koop, e-commerce, productie, (consumenten)verkoop, licenties, IT, distributie, franchise, agentuur, marketing en huur. Wij adviseren ondernemers als het gaat om het aangaan van samenwerkingsvormen, onderhandelingen over afspraken, het opstellen van contracten, het vastleggen van afspraken,  het beëindigen van overeenkomsten en het voeren van procedures. Maar ook als de afspraken niet worden nagekomen, sprake is van wanprestatie, of als er een geschil ontstaat over de uitleg van afspraken kunnen de advocaten van SVZ advocaten u bijstaan met advies en bijstand.

Ondernemingsrecht en aansprakelijkheid

De ondernemingsrecht advocaten van SVZ advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over en procederen voor verschillende rechtsvormen. Wij komen op voor de belangen van eigenaren en bestuurders. In de praktijk procederen we bijvoorbeeld over wanprestatie en schadevergoedingontbinding van overeenkomsten of over de opschorting van verplichtingen. Daarnaast hebben wij ervaring met procedures die gaan over aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, zoals bestuurdersaansprakelijkheid. We helpen u graag met het bepalen van de juiste strategie en met het uitwerken van deze strategie.
Bent u een minderheidsaandeelhouder en bent u het niet eens met het beleid van het bestuur? SVZ advocaten uit Haarlem procedeert regelmatig bij de Ondernemingskamer. Daarbij kan worden aangestuurd op een onderzoek naar het gevoerde bestuur, en eventueel de schorsing of ontslag van een bestuurder.

Partner bij betalingsproblemen

Wij staan ondernemers bij in de lastige tijden. Hierbij hoort bijvoorbeeld advies en bijstand bij een herstructurering, het aanbieden van buitengerechtelijke akkoorden, een akkoord in faillissement of bijstand bij de aanvraag van een faillissement of surseance van betaling. Ook indien sprake is van belastingschulden of indien geschillen ontstaan met de bank kunnen wij u bijstaan. Daarnaast staan we ondernemers terzijde bij beëindiging van de onderneming of verkoop van de onderneming.

Wilt u overleg voeren met een advocaat ondernemingsrecht of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

Advocaat ondernemingsrecht Haarlem

Hieronder kunt u meer lezen over dienstverlening op de volgende gebieden.